0
0
0

Termeni si conditii

>
Termeni si conditii

Termeni si conditii

 

Citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui site www.silknuit.com, prezentate in cele ce urmeaza. Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit cu privire la acestea, reprezintând contractul dintre părți.

Produsele achiziționate pe www.silknuit.com sunt produse și comercializate de S.C. IRIS ART HANDMADE SRL. 

Daca doriti mai multe informatii, puteti gasi toate modalitati de a ne contata pe pagina CONTACT.

Pentru a putea achiziționa produse de pe www.silknuit.com, trebuie să aveți creat un cont pe site. 

Înainte de a achiziţionare, vi se cere sa citiţi cu atenţie Termenii si Condiţiile. Daca sunteti de acord cu Termenii si conditiile, va rugam sa bifati casuta aferenta acestei sectiuni.

Nu putem trimite comenzile dacă informațiile obligatorii solicitate în cursul înregistrării nu sunt furnizate corect, dacă comenzile sunt incomplete sau incorecte. În oricare dintre cazurile  mai sus menționate, vă vom anunta prin e-mail sau telefon.

Toate informațiile prezente pe siteul nostru (produsele, prețurile) sunt reale. Stocurile www.silknuit.com se actualizează în timp real, astfel sunt evitate confuziile ce pot apărea in momentul comenzii. Stocul online se schimba in timp real, fiind determinat de vânzările care au loc. 

Nu putem garanta disponibilitatea tuturor produselor afișate. De aceea, ne rezervam  dreptul de a nu onora comenzi în cazul în care produsul nu mai face parte din oferta curentă. 

În cazul în care s-a plasat o comandă și a fost plătită pentru un produs care nu mai este disponibil, va vom returna suma plătită pentru acel produs.  

 

INDICAȚII DESPRE PRODUSE ȘI PREȚURI

 

Potrivit legii, produsele noastre pot fi returnate în termen de 15 de zile. Acestea nu pot fi returnate dacă produsul prezintă urme de uzură sau modificări. Vă rugăm, de asemenea să păstrați bonul fiscal/factura pentru a putea face dovada plății.

Condițiile de retur sunt în conformitate cu legislația în vigoare, și ele nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului, ele fiind în conformitate cu prevederile OG 21/1992 privind Protecția Consumatorilori, cu modificările ulterioare, și legea 449/2003

Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 6, (Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă):

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

 1. a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;
 2. b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
 3. c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;
 4. d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
 5. e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
 6. f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 7. g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
 8. h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă;
 9. i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
 10. j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
 11. k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
 12. l) produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 30 de zile de la data cumpărării;
 13. m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
 14. n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
 15. o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
 16. p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
 17. q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
 18. r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
 19. s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;
 20. t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente privind adjudecătorul.

(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine profesionistului.

 

 

OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI ÎN CADRUL RETRAGERII (conform OUG 34/2014, Art. 14)

 

(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

 1. a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

 1. b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele situaţii:

(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;

(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;

(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

   

Politica de vanzare online

Accesul la serviciu

 • Accesul la acest serviciu este permis oricarui Utilizator care are sau isi creeaza un Cont sau oricărui Utilizator ce va apela la varianta de comanda rapida (fara cont)
 • Pentru a avea acces la acest serviciu, Utilizatorul va trebui sa accepte Termenii si Conditiile ce reglementeaza raportul juridic dintre Silk Nuit si client
 • Silk Nuit isi rezerva dreptul de a restrictiona/exclude accesul Utilizatorului la serviciu, si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate si de a sterge sau restrictiona contul acestuia, in limitele legii, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului pe site, accesul si existenta Contului acestuia ar putea prejudicia/prejudiciaza in vreun fel Silk Nuit. Utilizatorul se poate adresa, in scris, Departamentului de Relatii cu Clientii Silk Nuit, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor mentionate.
 • Fiecare Utilizator poate avea un singur cont. Este interzisa partajarea unui cont intre mai multi utilizatori.

Comanda online

 • Clientul poate efectua comenzi de produse pe site, prin adaugarea produsului/produselor in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza comanda, selectand modalitaea de plata ramburs sau efectuand plata online prin una dintre modalitatile indicate. O data adaugat in cosul de cumparaturi, un produs este disponibil pentru achizitie in masura in care exista pe stoc. Adaugarea unui produs in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii comenzii, nu atrage dupa sine rezervarea automata a respectivului produs.
 • Prin finalizarea comenzii, Clientul isi da acordul ca toate datele personale furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare si livrare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii.
 • Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte ca Silk Nuit poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Silk Nuit si prevazut in cadrul prezentului document, in orice situatie in care este necesara contactarea Clientului.
 • Silk Nuit poate anula unilateral comanda efectuata de catre Client, in urma unei notificari prealabile adresate acestuia, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
 • invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Silk Nuit, in cazul platii online;
 • neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platilor online;
 • datele furnizate de catre Client, pe site sunt incorecte sau incomplete;
 • activitatea Clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura, sau prejudiciaza in orice fel Silk Nuit si/sau partenerii acestuia;
 • In cazul in care Clientul renunta in cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comanda efectuata, pentru care plata a fost efectuata cu card bancar si in care banca emitenta a cardului Clientului a virat sumele achitate in contul Silk Nuit, suma aceasta va fi returnata de catre Silk Nuit in maximum 30 zile calendaristice de la data la care aceasta din urma a luat la cunostinta acest fapt, in contul IBAN transmis in scris de catre Client.
 • In cazul in care un produs comandat de catre Client, efectuand in prealabil o plata cu card bancar nu poate fi livrat de catre Silk Nuit, din vina sa sau din vina unui tert, Silk Nuit va informa clientul asupra acestui fapt si va depune toate diligentele legale pentru recuperarea sumei si returnarea in contul Clientului, in termen de 14 zile lucratoare de la recuperarea acestei sume, daca recuperarea se impune.
 • Clientul nu poate modifica continutul unei comenzi dupa ce aceasta a fost pregatita sau expediata.
 • Detaliile de livrare a produselor incluzand dar nelimitandu-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligatie contractuala din partea Silk Nuit, fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma incalcarii acestora.

 

 

METODE DE PLATĂ

Plata produselor noastre și  a costurilor aferente transportului, se face prin una dintre opțiunile indicate în formularul de comandă.

Modalitățile de plată acceptate de magazin: Plată Ramburs sau Plată cu Cardul prin procesatorii de plăți.

In cazul in care plata se efectueaza prin card bancar, Silk Nuit va debita contul curent al clientului cu sumele reprezentand contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii catre acesta a confirmarii comenzii.

In cazul platilor online Silk Nuit nu este / nu poate fi facuta responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de moneda nationala. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Clientul.

 

Detaliile privind contul dumneavoastră bancar și alte informații personale furnizate, nu vor fi utilizate de noi  în alte scopuri, cu excepția cazurilor de rambursare a plăților efectuate către noi sau pentru raportarea cazurilor de fraudă la poliție.

 

MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI

Termenii și Condițiile pot fi modificate periodic, pe baza noilor legi și regulamente, sau din alte motive.

Termenii și Condițiile noi intră în vigoare de la data publicării pe www.silknuit.com. De aceea, vă rugăm să consultați această pagină periodic. 

 

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al site-ului  este proprietatea  ART HANDMADE SRL și a partenerilor săi și este protejat de legislația României.

Folosirea siteului sau a conținutului acestuia de către orice persoană fizică sau juridică, pentru alt scop decât cel personal sau non-comercial, fără acordul S.C. ART HANDMADE SRL, este strict interzisă.

Nu ne asumăm răspunderea pentru folosirea și interpretarea eronată a informațiilor de pe  site.

În cazul în care doriți raportarea încălcării drepturilor de autor pentru conținutul sau produsele www.silknuit.com, o puteți face la adresa de e-mail contact@silknuit.com

În cazul unor eventuale conflicte între ART HANDMADE SRL și utilizator, se încerca rezolvarea acestora pe cale amiabila, prin contactarea reprezentatului Silk Nuit pentru conciliere amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul României, în conformitate cu legile  în vigoare.

 

 

 

TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU ABONARE NEWSLETTER

Newsletter-ul “Silk Nuit” este un serviciu gratuit furnizat de către ART HANDMADE SRL, cu sediul social în Bucureşti, România, , Strada …………………………………………, nr. de tel. ……………………………….., adresa de e-mail: contact@silknuit.com (FURNIZOR) clienţilor şi vizitatorilor site-ului (ABONAŢI) www.silknuit.com (SITE), căruia i se aplică următorii termeni şi condiţii:

 

 1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic – e-mail, trimis periodic de către furnizor, abonaţilor, care îşi dau acordul în mod expres şi neechivoc, cu privire la termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament.
 2. Abonarea la newsletter este complet gratuită.
 3. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de abonare la newsletter.
 4. Odată abonat, utilizatorul îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni şi condiţii.
 5. Termenii şi condiţiile serviciului de newsletter pot fi actualizate în orice moment. 
 6. Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislaţia în vigoare.
 7. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite informaţii relevante despre produsele noastre, recomandări de produse şi oferte promoţionale.
 8. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise unor terţi pentru a vă distribui informaţiile specificate mai sus. Nu transmitem, vindem sau cedăm terţilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara informaţiilor Silk Nuit.

 

ABONAREA LA NEWSLETTER

Pentru a beneficia gratuit de acest serviciu este necesar să vă abonaţi la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizaţi date personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: adresa de e-mail. Furnizorul poate cere şi alte date suplimentare, sub condiţia ca utilizatorul să-şi dea acordul în mod expres şi neechivoc şi cu privire la acestea. Datele introduse trebuie să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false sau introducerea datelor care nu vă aparţin. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparţin.

 

CONDIŢII DE UTILIZARE

Abonatul trebuie să se asigure că newsletterele trimise de către Furnizor ajung la destinaţie (în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către furnizor ajung în Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softwareul folosit, utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.

Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu doreşte să mai primească newsletterele trimise de furnizor, acesta se poate dezabona oricand, accesând linkul de la sfârşitul emailului. Dezabonarea se produce instant, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă optează să se reaboneaze.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Ca abonat, completând formularul de abonare la newsletter, vă daţi acordul în mod expres ca datele cu caracter personal (e-mail) să fie prelucrate de ART HANDMADE SRL.  Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ART HANDMADE SRL.   are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate. Abonaţii au urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare
 2. dreptul de acces la date
 3. dreptul la portabilitate
 4. dreptul la rectificare
 5. dreptul de a vă opune marketingului direct
 6. dreptul la ştergerea datelor
 7. dreptul de a vă opune marketing-ului direct
 8. dreptul la restricționarea prelucrării

Pentru orice informare cu privire la drepturile enumerate mai sus, ne puteti contacta la adresa de email: contact@silknuit.com

 

Pentru a ne asigura că prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod deschis, legal şi precis, am desemnat un responsabil de protecţia datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de email contact@silknuit.com.

 

Aveţi dreptul să vă opuneţi utilizării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Vă puteţi dezabona de la practicile marketingului direct prin următoarele mijloace:

 1. Modificarea setărilor din contul dumneavoastră
 2. Urmând paşii din fiecare e-mail de marketing
 3. Transmiterea unui e-mail cu solicitarea pe email contact@silknuit.com

 

Datele cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing sunt prelucrate până în momentul în care vă retrageţi consimţământul. Daca mailurile transmise de noi nu au mai fost deschise de dumneavoastră pe o perioada de 1 an, vă vom considera client inactiv, iar datele dumneavoastră vor fi şterse după această perioadă.

 

 

RESPONSABILITATE

Furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane şi/sau ale softwareului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

 

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea acestui serviciu, respectiv transmiterea de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără notificare prealabilă.

ART HANDMADE SRL   îşi rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condiţiile menţionate mai sus.

 

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Aceşti Termeni şi Condiţii sunt guvernaţi de legea română în vigoare. Orice neînţelegere în legătură cu executarea acestor Termeni şi Condiţii va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din localitatea în care ART HANDMADE SRL  este înregistrată.

 

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat de newsletter ne puteţi contacta pe adresa de mail: contact@silknuit.com

 

CLAUZE FINALE

Termenii şi condiţiile pot fi modificate ulterior, la orice dată, de către ART HANDMADE SRL, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Utilizatorul are obligația să verifice periodic aceşti termeni şi condiţii, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.

 

Incepe sa scrii ce vrei sa cauti si apasa enter

Cos de cumparaturi

Niciun produs în coș.